Văn hóa & Xã hội

VIỆT NAM PHÒNG CHỐNG ĐÁNH BẠC TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho hay, theo thông tin của cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, thời gian gần đây có tình trạng một số người Việt Nam tại Nhật Bản (bao gồm các lao động, thực tập...