Tin tức & Sự kiện

TÁC ĐỘNG KINH TẾ TỪ ĐÀ GIẢM GIÁ CỦA ĐỒNG YÊN

Đồng Yên yếu đang khiến Nhật Bản phải bỏ ra nhiều tiền hơn cho việc nhập khẩu hàng hóa, chủ yếu là mặt hàng năng lượng, dẫn đến sự gia tăng của tình trạng lạm phát.