Thông tin Nhật Bản

Đứa bé!

Vậy tại sao một đứa trẻ Việt kiều có cả bố mẹ là người Việt sinh ra ở nước Anh lại không nói được tiếng Việt mà lại nói tiếng Anh? Tương tự như vậy với những đứa trẻ gốc Việt sinh ra ở các nước khác?