Đất nước con người

Mùa thu Nhật Bản - Lá đỏ

Mùa thu của nước Nhật là một bức tranh đẹp đến lạ kỳ, sẽ mang lại cho mỗi chúng ta từng trải nghiệm, cảm nhận vô cùng khác nhau nhưng tựu chung lại một từ: THƠ MỘNG