Việc làm

Cần tuyểnMức lươngThời gian thi tuyển
[FUKUOKA] Tuyển 10 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP - SL ứng tuyển: 30 người 26 Triệu VNĐ 18/12/2019
[OSAKA] Tuyển 15 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP - SL ứng tuyển: 45 người 31 Triệu VNĐ 18/12/2019
[OSAKA] Tuyển 2 NAM GIÀN DÁO - SL ứng tuyển: 6 người 31 Triệu VNĐ 24/11/2019
[YOKOHAMA] Tuyển 10 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP - SL ứng tuyển: 30 người 31 Triệu VNĐ 18/11/2019
[TOKYO] Tuyển 15 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP - SL ứng tuyển: 45 người 32 Triệu VNĐ 18/11/2019
[FUKUOKA] Tuyển 1 NAM GIA CÔNG CÁCH NHIỆT - SL ứng tuyển: 3 người ~ 32 Triệu VNĐ 11/11/2019
[OSAKA] Tuyển 8 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - SL ứng tuyển: 24 người ~ 31 Triệu VNĐ 26/10/2019
[HYOGO] Tuyển 3 NAM THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG - SL ứng tuyển: 8 người 35 Triệu VNĐ 18/10/2019
[HYOGO] Tuyển 1 NAM GIA CÔNG KIM LOẠI - SL ứng tuyển: 3 người 35 Triệu VNĐ 09/10/2019
[OSAKA] Tuyển 2 NAM ÉP NHỰA - SL ứng tuyển: 6 người 32 Triệu VNĐ 03/10/2019
[OSAKA] Tuyển 3 NAM CHỐNG THẤM - SL ứng tuyển: 3 người ~ 31 Triệu VNĐ 24/9/2019
[TOKYO] Tuyển 1 NAM LẮP ĐẶT KHUNG CỬA TÒA NHÀ - SL ứng tuyển: 3 người ~ 34 Triệu VNĐ 13/9/2019
[OKAYAMA] Tuyển 2 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT - SL ứng tuyển: 6 người ~ 26 Triệu VNĐ 13/9/2019
[HOKKAIDO] Tuyển 1 NAM GIA CÔNG CÁCH NHIỆT - SL ứng tuyển: 3 người ~ 28 Triệu VND 12/9/2019
[HOKKAIDO] Tuyển 2 NAM [HOKKAIDO] TUYỂN 02 NAM GIA CÔNG CÁCH NHIỆT (LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA) - SL ỨNG VIÊN CẦN: 06 NGƯỜI - SL ứng tuyển: 6 người ~ 26 Triệu VND 12/9/2019
12