Việc làm

Cần tuyểnMức lươngThời gian thi tuyển
[CHIBA] Tuyển 1 NAM SẢN XUẤT ĐƯỜNG ỐNG - SL ứng tuyển: 2 người ~ 24 triệu đồng 29/9/2022
[IWATE] Tuyển 1 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ MÁY MÓC ĐIỆN TỬ - SL ứng tuyển: 2 người ~ 20 triệu đồng 22/9/2022
[IWATE] Tuyển 2 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ MÁY MÓC ĐIỆN TỬ - SL ứng tuyển: 4 người ~ 20 triệu đồng 15/9/2022
[SAITAMA] Tuyển 5 NỮ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA - SL ứng tuyển: 10 người ~ 20 triệu đồng 08/9/2022
[TOKYO] Tuyển 8 NỮ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA - SL ứng tuyển: 16 người ~ 20 triệu đồng 06/9/2022
[NAGOYA] Tuyển 4 NỮ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA - SL ứng tuyển: 8 người ~ 20 triệu đồng 31/8/2022
[YOKOHAMA] Tuyển 10 NỮ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA - SL ứng tuyển: 20 người ~ 20 triệu đồng 26/8/2022
[TOKYO] Tuyển 2 NAM LÁI MÁY XÂY DỰNG - SL ứng tuyển: 5 người ~ 23 triệu đồng 28/7/2022
[TOKYO] Tuyển 2 NAM LÁI MÁY XÂY DỰNG - SL ứng tuyển: 5 người ~ 23 triệu đồng 28/7/2022
[KYOTO] Tuyển 1 NAM ỐP LÁT ĐÁ - SL ứng tuyển: 2 người ~ 20 triệu đồng 22/7/2022
[OSAKA] Tuyển 14 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - SL ứng tuyển: 28 người ~ 22 triệu đồng 20/7/2022
[WAKAYAMA] Tuyển 3 NỮ NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT - SL ứng tuyển: 6 người ~ 22 triệu đồng 29/6/2022
[OSAKA] Tuyển 33 NỮ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA - SL ứng tuyển: 66 người ~ 21 triệu đồng 23/6/2022
[CHIBA] Tuyển 2 NAM SẢN XUẤT ĐƯỜNG ỐNG - SL ứng tuyển: 4 người ~ 24 triệu đồng 22/6/2022
[TOKYO] Tuyển 4 NAM LÁI MÁY XÂY DỰNG - SL ứng tuyển: 8 người ~ 25 triệu đồng 21/6/2022
1234567