Việc làm

Cần tuyểnMức lươngThời gian thi tuyển
[IWATE] Tuyển 2 NỮ MAY QUẦN ÁO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM - SL ứng tuyển: 4 người ~ 20 triệu đồng 23/6/2023
[TOKYO] Tuyển 53 NỮ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA - SL ứng tuyển: 160 người ~ 20 triệu đồng 18/6/2023
[SAITAMA] Tuyển 2 NAM CHẾ TẠO TẤM KIM LOẠI - SL ứng tuyển: 6 người ~ 20 triệu đồng 23/5/2023
[OSAKA] Tuyển 18 NỮ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA - SL ứng tuyển: 54 người ~ 20 triệu đồng 27/4/2023
[OSAKA] Tuyển 11 NỮ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA - SL ứng tuyển: 33 người ~ 20 triệu đồng 26/4/2023
[OSAKA] Tuyển 6 NAM ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA - SL ứng tuyển: 18 người ~ 20 triệu đồng 26/4/2023
[TOKYO] Tuyển 10 NỮ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA - SL ứng tuyển: 20 người ~ 20 triệu đồng 20/4/2023
[TOKYO] Tuyển 2 NAM ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA - SL ứng tuyển: 6 người ~ 20 triệu đồng 19/4/2023
[TOKYO] Tuyển 7 NỮ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA - SL ứng tuyển: 21 người ~ 20 triệu đồng 11/4/2023
[OSAKA] Tuyển 2 NAM THI CÔNG GIÀN GIÁO - SL ứng tuyển: 2 người ~ 22 triệu đồng 03/3/2023
[IWATE] Tuyển 2 NAM NÔNG NGHIỆP - SL ứng tuyển: 4 người ~ 20 triệu đồng 29/12/2022
[IBARAKI] Tuyển 2 NỮ LÀM BÁNH MÌ - SL ứng tuyển: 4 người ~ 22 triệu đồng 08/12/2022
[IWATE] Tuyển 3 NỮ MAY MẶC - SL ứng tuyển: 6 người ~ 20 triệu đồng 30/11/2022
[AOMORI] Tuyển 3 NỮ MAY MẶC - SL ứng tuyển: 6 người ~ 20 triệu đồng 30/11/2022
[IWATE] Tuyển 3 NỮ MAY MẶC - SL ứng tuyển: 6 người ~ 20 triệu đồng 30/11/2022
12345678