Việc làm

Cần tuyểnMức lươngThời gian thi tuyển
[OSAKA] Tuyển 1 NAM XÂY DỰNG - SL ứng tuyển: 2 người ~ 31.000.000 VNĐ 31/3/2021
[CHIBA] Tuyển 2 NAM XÂY DỰNG - SL ứng tuyển: 5 người ~ 33.000.000 VNĐ 25/3/2021
[SAITAMA] Tuyển 20 NỮ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA - SL ứng tuyển: 60 người ~32 triệu VNĐ 18/3/2021
[SAITAMA] Tuyển 2 NAM CÔNG XƯỞNG - SL ứng tuyển: 6 người 26 triệu VNĐ 12/3/2021
[AKITA] Tuyển 3 NỮ MAY QUẦN ÁO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM - SL ứng tuyển: 6 người 29 triệu VNĐ 09/3/2021
[FUKUSHIMA] Tuyển 2 NAM XÂY DỰNG - SL ứng tuyển: 4 người 43 triệu VNĐ 22/1/2021
[IWATE] Tuyển 3 NỮ MAY QUẦN ÁO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM - SL ứng tuyển: 6 người 30 triệu VNĐ 20/1/2021
[HOKKAIDO] Tuyển 2 NAM GIA CÔNG CÁCH NHIỆT - SL ứng tuyển: 6 người 32 triệu VNĐ 25/12/2020
[WAKAYAMA] Tuyển 3 NỮ NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT - SL ứng tuyển: 9 người ~31 triệu VNĐ 26/10/2020
[CHIBA] Tuyển 3 NAM NGÀNH XÂY DỰNG - SL ứng tuyển: 7 người ~38,7 triệu VNĐ 23/10/2020
[OSAKA] Tuyển 18 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - SL ứng tuyển: 50 người ~35 triệu VNĐ 12/10/2020
[IWATE] Tuyển 3 NỮ MAY ĐỒ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM - SL ứng tuyển: 7 người ~29 triệu VNĐ 18/7/2020
[MIYAGI] Tuyển 2 NAM GIA CÔNG CỐT THÉP - SL ứng tuyển: 6 người ~30 triệu VNĐ 15/7/2020
[OSAKA] Tuyển 12 NAM XÂY DỰNG - SL ứng tuyển: 25 người ~36 triệu VNĐ 09/7/2020
[CHIBA] Tuyển 1 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT - SL ứng tuyển: 3 người ~35 triệu VNĐ 08/7/2020
123