Sứ mệnh - Tầm nhìn

Tầm nhìn

NVHR sẽ trở thành công ty phái cử hàng đầu Việt Nam trong vòng 5 năm tới. Dự kiến mỗi năm sẽ đưa được 1000 TTS Việt Nam sang Nhật.

NVHR sẽ là một thành phần quan trọng trong hệ thống NV Group. Đóng góp không chỉ về mặt thương hiệu mà còn là cầu nối để NV Group thực hiện các hoạt động cống hiến phục vụ lợi ích cộng đồng.

Sứ mệnh

NVHR với việc đưa các bạn TTS sang bên Nhật sẽ trở thành cầu nối giữa kinh tế Việt Nam và Nhật Bản, là cầu nối giữa các bạn trẻ Việt Nam và thế giới.

Công việc đưa TTS sang Nhật Bản để thay đổi tương lai của một con người là công việc cần có tính trách nhiệm, NVHR coi đào tạo để các bạn có thể nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống và công việc ở Nhật là sứ mệnh nhỏ trong sứ mệnh lớn là cầu nối kinh tế Việt Nam – Nhật Bản.