Việc làm tại Nhật Bản

Nội dung công việc Nghề nghiệp Lương cơ bản Nơi làm việc Ngày phỏng vấn
[FUKUOKA] Tuyển 10 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP - SL ứng tuyển: 30 người Đóng gói sản phẩm 26 Triệu VNĐ Fukuoka 18/12/2019
[OSAKA] Tuyển 15 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP - SL ứng tuyển: 45 người Đóng gói sản phẩm 31 Triệu VNĐ Osaka 18/12/2019
[OSAKA] Tuyển 2 NAM GIÀN DÁO - SL ứng tuyển: 6 người Xây dựng và thi công 31 Triệu VNĐ Osaka 24/11/2019
[YOKOHAMA] Tuyển 10 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP - SL ứng tuyển: 30 người Đóng gói sản phẩm 31 Triệu VNĐ Yokohama 18/11/2019
[TOKYO] Tuyển 15 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP - SL ứng tuyển: 45 người Đóng gói sản phẩm 32 Triệu VNĐ Tokyo 18/11/2019
[FUKUOKA] Tuyển 1 NAM GIA CÔNG CÁCH NHIỆT - SL ứng tuyển: 3 người Lắp đặt và sửa chữa ~ 32 Triệu VNĐ Fukuoka 11/11/2019
[OSAKA] Tuyển 8 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - SL ứng tuyển: 24 người Chế biến thực phẩm ~ 31 Triệu VNĐ Osaka 26/10/2019
[HYOGO] Tuyển 3 NAM THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG - SL ứng tuyển: 8 người Xây dựng - xây chát 35 Triệu VNĐ Hyogo 18/10/2019
[HYOGO] Tuyển 1 NAM GIA CÔNG KIM LOẠI - SL ứng tuyển: 3 người Nông nghiệp chăn nuôi 35 Triệu VNĐ Hyogo 09/10/2019
[OSAKA] Tuyển 2 NAM ÉP NHỰA - SL ứng tuyển: 6 người Nông lâm 32 Triệu VNĐ Osaka 03/10/2019

Hệ thống của Tập đoàn NV

Hỗ trợ khách hàng

Vui lòng gọi số điện thoại bên dưới để được tư vấn

+84 899 012 389 | +84 243 998 9986